logo EIP
Team Office - přinášíme něco navíc...
Team Office - řada StandardTeam Office - řada Professional
 
HOME PAGE
KDO JSME
PRODUKTY
CENY
KONTAKTY
REFERENCE
CO ZÍSKÁTE
PRÁCE

Produkty

Účetnictví  


Je samozřejmostí, že všechny faktury, dobropisy, pokladní doklady a skladové pohyby musí mít vazbu do účetnictví.

Team Office umožňuje snadné a rychlé zúčtování všech těchto dokladů do hlavní knihy. V hlavní knize můžeme opět se všemi doklady pracovat.

Další možnost pořizování účetních dokladů je přímo nad hlavní knihou, kde pořizujeme doklady, u kterých nevyžadujeme vazbu do obchodního systému.

Ekonomický systém nám okamžitě dává spoustu výstupů potřebných pro řízení firmy. Dynamicky generované saldokonto detailní za variabilní symboly či sumární za firmy, přiznání DPH a záznamovou povinnost, stavy účtů, státní výkazy a další.

 

Team Office - řada Standard

Team Office -řada Professional

     
 
  E-MAIL Řešení pro obchodní společnostivýrobní společnostiservisní společnosti