logo EIP
Team Office - přinášíme něco navíc...
Team Office - řada StandardTeam Office - řada Professional
 
HOME PAGE
KDO JSME
PRODUKTY
CENY
KONTAKTY
REFERENCE
CO ZÍSKÁTE
PRÁCE

Řešení pro servisní společnosti

Mnoho společností, které se zabývají uvedenou problematikou, řeší tyto a další otázky jednotlivými agendami, které mezi sebou spolupracují částečně nebo vůbec ne.Servisní aktivity většiny společností mají velmi blízko k aktivitám obchodním. Naprostá část firem prodávající produkt u kterého je nutné pracovat se servisem, zápůjčkou, či reklamací, tento produkt nejdříve prodává. Nabízíme Vám řešení v podobě Servisního modulu,které v oblasti servisu, velmi výraznou měrou ovlivňuje efektivitu celého procesu servisu a značně napomáhá při vyřizování této aktivity. Modul velmi účelně využívá ostatních modulů a centralizovaných podnikových dat. Příkladem může být fakturace zakázek, vyskladňování materiálu, přehledná evidence skladového pohybu zboží nebo provázanost s adresářem firem.


Typické pro servisní zakázky je to, že v položkách můžete k jednotlivým zakázkám přiřazovat vykonané služby a materiál spojený s opravou. Zakázka může řešit libovolné množství typů oprav (záruční, pozáruční, interní apod.). Modul tedy slouží pro evidenci servisních zakázek, které mají vazbu na zákazníka a zařízení, které je přijato do servisu, nebo které je zapůjčováno a obsahuje přehled materiálu a prací, které byly v souvislosti se zakázkou vynaloženy.

 

Při servisní činnosti je možné v modulu evidovat zákazníka s jedním kusem zařízení, které bylo přineseno do servisu, s uživatelským definováním přesných požadavků na opravu. Opravované zařízení je dokumentované v databázi modulu a obsahuje jednotlivá, konkrétní zařízení, s řadou individuálních identifikačních údajů.


Co lze v modulu Servisní zakázky řešit?

  • příjem zařízení do servisu - záruční i pozáruční opravy
  • evidenci skutečně odpracovaného času servisního technika na zakázce
  • evidenci spotřeby náhradních dílů
  • tvorbu příslušných dokladů - faktury, pokladního dokladu, výdejky
  • sledování servisní zakázky z hlediska ziskovosti
     
 
  E-MAIL Řešení pro obchodní společnostivýrobní společnostiservisní společnosti